Leeftijdscheck

Wij vragen altijd naar uw leeftijd, in de winkels en ook online. Bent u 18 jaar of ouder?

Wijnhuis Den Boer
Hoofdstraat 29
2931 CE KRIMPEN A/D LEK

Openingstijden

Ma: 13.30 - 18.00 uur
Di: 09.00 - 18.00 uur
Wo: 09.00 - 18.00 uur
Do: 09.00 - 18.00 uur
Vr: 09.00 - 18 uur Tijdelijk geen koopavond
Za: 09.00 - 17.00 uur
Zo: gesloten

Wijnhuis den Boer úw topSlijter 100% vakmanschap

Fine Taste Good Living

(Wijn)Etiquette een wereld op zich

(Wijn)etiquette, een wereld op zich

Wijn heeft een geheel eigen belevingswereld. Daar zijn zelfs een aantal ‘officiële’ gedragsregels voor opgesteld, de zogenaamde wijnetiquette. Wil je een echte wijnkenner zijn of worden, of in ieder geval er zo dicht mogelijk bijkomen, dan is het belangrijk de wijnetiquette te kennen.

We zullen vanaf nu in elke nieuwsbrief één etiquetteregel uitwerken. Maar een goed begin is het halve werk. Wanneer je je aan de etiquette wilt houden, is het vooral belangrijk om te weten waar etiquette zijn oorsprong vindt.

Definitie (wikipedia)

De etiquette of het decorum is een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en omgangsvormen. De kern van etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan. Etiquette vind je overal in terug, of het nu in reclame is, in de sport, in begroetingen, kleding, aan tafel, etc, etc.

Herkomst

Etiquetteregels ontstonden al in de prehistorie, want wie een mes bezat kon vlees snijden en zat vooraan. Dit waren al reeds ongeschreven gedragsregels.

In feite gelden de regels van rangorde nog steeds, alleen zijn ze in de loop van de tijd enorm uitgebreid en verfijnd. In het oude Egypte bijvoorbeeld was het ‘not done’ om in de aanwezigheid van de heerser vlees met je handen te eten of wijn uit een wijnzak te drinken. De gesprekken waren netjes en zo gedroeg je je ook.

De tafeletiquette is vooral bepaald door de Romeinse en Griekse culturen. Zo is er een belangrijk document gevonden, geschreven door de Griekse filosoof Plato, over tafelmanieren en het drinkgelag (https://nl.wikipedia.org/wiki/Symposium_(Plato). 

Westerse beschaving

In de tijd van de Romeinen nam de etiquette steeds serieuzere vormen aan. Zo serieus zelfs, dat ze er zelf bijna aan ten onder gingen, zoveel regels werden er opgesteld. Vanuit hier maken we de sprong naar de middeleeuwen, waar de Romeinse regels zijn ‘gemoderniseerd’ naar de Westerse beschaving van dat moment. Dorpen groeiden uit naar steden, waarbij rangordes allesbepalend werden. De bovenlaag van rijke burgers en de riddercultuur bepaalden het beeld van die tijd. Zij golden als rolmodel voor de bevolking. Alleen de allerarmsten konden zich geen tafelcultuur veroorloven, simpelweg omdat de levensomstandigheden dat niet toelieten.

Vanuit hier gaat het hard met de ontwikkeling van de etiquette. In de 19e eeuw vierde deze hoogtij met de opkomst van de bourgeoisie (burgerij). Deze gegoede bovenlaag ontstond na de opkomst van de industriële revolutie en bestond uit rijke zakenlieden. Het was de laag die zijn status niet ontleende uit familieoogpunt, zoals de adel, maar gewoon door hard werken en risico’s durven te nemen. Ze werden ook wel het proletariaat genoemd.

Etiquetteregels vond je vooral terug in twee basisprincipes. Ten eerste was er de heersende houding dat de dames kwetsbaar waren en bescherming van de man en de gemeenschap nodig hadden. Daarnaast ging men uit van het idee dat goede manieren samenhingen met zelfverloochening. Je moest eerst rekening houden met anderen en pas op de laatste plaats met jezelf. De uitdrukkingen “dames gaan voor” en “na U” zijn bekende voorbeelden hiervan.

Anno 2016

Uiteindelijk heeft de oppervlakkige levensstijl van de bourgeoisie plaatsgemaakt voor de moderne tijd. Door alle materialistische veranderingen en het gelijkheidsbeginsel van mensen, werden regels eenvoudiger en toegankelijker. Het werd dus ook lange tijd als oubollig bestempeld, zeker in de periode 1960-1980. Anno nu worden etiquetteregels steeds meer toegepast, ook zoals ze vroeger werden gebruikt. Kennelijk vinden we het prettig en voelen we ons gemakkelijk als we weten wat er wordt verwacht en staat het gewoon weer chique om aan sommige regels te voldoen. Zeker als het gaat om de tafeletiquette en wijn in het bijzonder.

(Wijn)Etiquette deel 2: de goede wijn bij het juiste gerecht.

In een volgend artikel zullen we nader ingaan op de eerste regel van de wijn etiquette: de goede wijn bij het juiste gerecht.